Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Hạnh nhân Mỹ không vỏ 500gr 13%
Hạnh nhân Mỹ không vỏ 500gr
Hạt chia Úc (500gr) 25%
Hạt chia Úc (500gr)

150,000₫

200,000₫

Hạt chia Úc (500gr)

Mắc ca Sao Việt (1kg) 8%
Mắc ca Sao Việt (1kg)

350,000₫

380,000₫

Mắc ca Sao Việt (1kg)

Hạnh nhân Mỹ không vỏ (1kg) 15%
Hạnh nhân Mỹ không vỏ (1kg)
Nhân quả óc chó (500gr) 7%
Nhân quả óc chó (500gr)

325,000₫

350,000₫

Nhân quả óc chó (500gr)

Nhân quả óc chó (1kg) 7%
Nhân quả óc chó (1kg)

650,000₫

700,000₫

Nhân quả óc chó (1kg)

Nhân hạt chùm ngây - 500gr 20%
Nhân hạt chùm ngây - 500gr

600,000₫

750,000₫

Nhân hạt chùm ngây - 500gr

Nhân hạt chùm ngây - (1kg) 23%
Nhân hạt chùm ngây - (1kg)

1,150,000₫

1,500,000₫

Nhân hạt chùm ngây - (1kg)

Nhân hạt chùm ngây - (100gr) 20%
Nhân hạt chùm ngây - (100gr)

120,000₫

150,000₫

Nhân hạt chùm ngây - (100gr)

Quả óc chó Mỹ - 500gr 18%
Quả óc chó Mỹ - 500gr

140,000₫

170,000₫

Quả óc chó Mỹ - 500gr

Quả Óc chó Mỹ - (1kg) 15%
Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

280,000₫

330,000₫

Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

Hạt chia Úc - (1kg) 26%
Hạt chia Úc - (1kg)

290,000₫

390,000₫

Hạt chia Úc - (1kg)