Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt Mắc ca Califarms (500gr) 8%
Hạt Mắc ca Califarms (500gr)

175,000₫

190,000₫

Hạt Mắc ca Califarms (500gr)

Hạt Mắc ca Califarms (1kg) 9%
Hạt Mắc ca Califarms (1kg)

320,000₫

350,000₫

Hạt Mắc ca Califarms (1kg)

Nhân hạt Mắc ca (500gr) 14%
Nhân hạt Mắc ca (500gr)

475,000₫

550,000₫

Nhân hạt Mắc ca (500gr)

Nhân Mắc ca (1kg) 14%
Nhân Mắc ca (1kg)

950,000₫

1,100,000₫

Nhân Mắc ca (1kg)

Quả óc chó Mỹ - 500gr 18%
Quả óc chó Mỹ - 500gr

140,000₫

170,000₫

Quả óc chó Mỹ - 500gr

Quả Óc chó Mỹ - (1kg) 15%
Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

280,000₫

330,000₫

Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

Nhân quả óc chó Mỹ (Hũ 450gr) 12%
Nhân quả óc chó Mỹ (Hũ 450gr)
Combo 2 hũ nhân óc chó Mỹ 900gr 15%
Combo 2 hũ nhân óc chó Mỹ 900gr
Hạnh nhân Mỹ - Califarm (500gr) 6%
Hạnh nhân Mỹ - Califarm (500gr)
Hạnh nhân Mỹ - Califarms (1kg) 6%
Hạnh nhân Mỹ - Califarms (1kg)
Hạt chia Úc (500gr) 25%
Hạt chia Úc (500gr)

150,000₫

200,000₫

Hạt chia Úc (500gr)

Hạt chia Úc - (1kg) 26%
Hạt chia Úc - (1kg)

290,000₫

390,000₫

Hạt chia Úc - (1kg)

Hạt dẻ cười Mourad’s (500gr) 19%
Hạt dẻ cười Mourad’s (500gr)
Nho Úc nguyên cành 11%
Nho Úc nguyên cành

490,000₫

550,000₫

Nho Úc nguyên cành

Hạt điều rang muối (0.5kg) 17%
Hạt điều rang muối (0.5kg)

150,000₫

180,000₫

Hạt điều rang muối (0.5kg)

Hạt điều rang muối (1kg) 12%
Hạt điều rang muối (1kg)

265,000₫

300,000₫

Hạt điều rang muối (1kg)

Sản phẩm khuyến mãi

Hạnh nhân Mỹ - Califarm (500gr) 6%
Hạnh nhân Mỹ - Califarm (500gr)
Hạnh nhân Mỹ - Califarms (1kg) 6%
Hạnh nhân Mỹ - Califarms (1kg)
Hạt dẻ cười Mourad’s (500gr) 19%
Hạt dẻ cười Mourad’s (500gr)
Hạt điều rang muối (0.5kg) 17%
Hạt điều rang muối (0.5kg)

150,000₫

180,000₫

Hạt điều rang muối (0.5kg)

Hạt điều rang muối (1kg) 12%
Hạt điều rang muối (1kg)

265,000₫

300,000₫

Hạt điều rang muối (1kg)

Hạt Mắc ca Califarms (1kg) 9%
Hạt Mắc ca Califarms (1kg)

320,000₫

350,000₫

Hạt Mắc ca Califarms (1kg)

Hạt Mắc ca Califarms (500gr) 8%
Hạt Mắc ca Califarms (500gr)

175,000₫

190,000₫

Hạt Mắc ca Califarms (500gr)

Nhân Mắc ca (1kg) 14%
Nhân Mắc ca (1kg)

950,000₫

1,100,000₫

Nhân Mắc ca (1kg)

Quả Óc chó Mỹ - (1kg) 15%
Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

280,000₫

330,000₫

Quả Óc chó Mỹ - (1kg)

Quả óc chó Mỹ - 500gr 18%
Quả óc chó Mỹ - 500gr

140,000₫

170,000₫

Quả óc chó Mỹ - 500gr